...medan allt som uppfunnits i modern tid (med undantag för Post-itlappen) verkar vara resultatet av åratals målmedveten forskning...