Utanförskap eller nedanförskap?

- Enligt opinionsmätningarna leder den borgerliga alliansen, påstås det. Obegripligt!
- Egentligen inte, många av oppositionens presumtiva väljare har inte överlevt de gångna fyra åren.