- Emedan det kommit till min kännedom att pappa varit lite busig kommer jag att sitta bredvid under dagens regeringsarbete.