(Förtydligande: PBL= Problembaserat lärande, hyfsat modärn företeelse.
ADB= Administrativ databehandling, hyfsat omodärn företeelse.)
(Datamaskin? Googla på't.)