Nog visste jag att det var ett övergångsställe.
Men ingenting kunde rubba min tro på människors förmåga att ta ansvar för sina egna liv.