In i det sista trodde han att han skulle kunna skylla på Ursula.
(Imaginary soundtrack: Millennium)