Efter åtta skönhetsoperationer var det uppenbart för alla
utom Gunnel att hon hade blivit fartblind.