Ensamma kvällar tryckte han sig gärna mot sin smutstvätt.