- Jag har alltid uppmuntrat mina barn att vara sig själva.
Nu tycker jag inte om dem längre.