- Du kan ju inte skriva att han blev ollad i nacken.
- Varför inte? Det läste jag på Flashback.
- Nån kommer säkert att stämma oss! Och dessutom framställer du honom som ett mobbningsoffer
och folk känner missriktad sympati, det får inte ske!
- Mobbningsoffer? Ollning är ju ett helt oskyldigt pojkstreck, sånt gör väl alla grabbar?
- ...inga jag känner i alla fall.
- Vi kan väl mejla och fråga nån som vet.