När man var ung var man avantgarde.
Nuförtiden kallas det utanförskap.