två veckor senare

- Har doktor Elvis svarat än?.
- Nä.
- Jag sa ju att vi skulle mejlat Magdalena Ribbing.